You are currently exploring blocks on the test net

Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 muRVpSSrLAFUBgA7VWmDhmDJXFhq1MbZ66 46,581,083.85 NAV
73.22%
87420 143,132.96 NAV
2 mnJCc2iNQMK1EsFCZAwEnGtDkfwSRCsgpT 3,500,812.67 NAV
5.50%
87411 812.67 NAV
3 mmkaUzbBsNXZtGXpR6ahGESwR11d8xHzqE 3,014,157.02 NAV
4.73%
88460 14,157.02 NAV
4 mob8Ux79LXZP1buUSuKDLkuTnkHqFChjeP 2,037,550.64 NAV
3.20%
88160 51.06 NAV
5 n35bSXsfWCAGpDkp4Yq7eRcAwgwFWYyyzg 2,003,604.26 NAV
3.14%
88388 3,604.26 NAV
6 mzdrumeoQeUhrRwJRF41VtP5Gxr9PYAPuG 1,935,490.18 NAV
3.04%
87838 223.38 NAV
7 mvBe1dyFjw1fEp2UDhzueQ7to189douVxk 480,949.51 NAV
0.75%
12253 96.69 NAV
8 mmaQ5KH4eavmgYwY2eE36J2sXSzrpUzjnx 121,958.83 NAV
0.19%
87422 104.34 NAV
9 msTn91PzVTN1tTYwCf9frTwQ8xV7wo4pgB 100,000.26 NAV
0.15%
87734 0.5 NAV
10 mqNTqbA9hqupHvCPzucNv758FGJUqa1ggd 100,000.2 NAV
0.15%
87838 1,758.26 NAV
11 mxnw8P53rEcBqKWXQzSUCHFEKM6RCKLXJ3 21,026.65 NAV
0.03%
69252 0 NAV
12 moen9UBpTRzYi2aBzETxLRkQRhGKs84kT3 15,859.87 NAV
0.02%
79831 259.82 NAV
13 n2KoHk6weKmEmxpsFAFaJhtBhCuPh6nwLn 15,764.92 NAV
0.02%
62509 158.77 NAV
14 mxEEYKZR6yofTUU4cUaUmfuTden3QeWNny 15,000.02 NAV
0.02%
425 15,000.02 NAV
15 midRm3FYeBUq1B6ZXjQ5SHApB9tWE1aAqG 13,312.91 NAV
0.02%
69259 0 NAV
16 mvRaPfz2uDAhW4yR3spKDCdA7nGqxCWrTz 12,500.64 NAV
0.01%
88024 0.22 NAV
17 mzku4pQUW8V5ppWEKqSEo9LvA61JWwYu3e 10,012 NAV
0.01%
12169 0 NAV
18 mqbGDAbjeAgEyHjhisQPoW32ELuNBwJE3R 8,250 NAV
0.01%
87402 9,000 NAV
19 mgGEvmJeVHbXA9SDJiyo7QiJVeqh14xcjk 6,863.83 NAV
0.01%
88473 11,998.03 NAV
20 mvPA1nsYjUhT4pXGmNQjXQM8YJBdd1856z 6,254.49 NAV
< 0.01%
87393 7.42 NAV
21 mwNbzLs5EnPuFzGUcRf8ergZCsofGBmVz6 6,254.18 NAV
< 0.01%
86155 3.93 NAV
22 mpP7ndgbqrm89DGvfYRH7cENyiSHe5x7jB 6,253.87 NAV
< 0.01%
86171 3.62 NAV
23 mr6HYqUh5Lx9jcWtdopbrGQjtC6mCTKLPw 6,253.54 NAV
< 0.01%
86108 3.31 NAV
24 mmu2LPuvsmuemzt79SJnEMKdvNEBumaSdr 5,005.32 NAV
< 0.01%
44482 105.32 NAV
25 moVY5goHsjYc9nBQu76qreYv7nL2XLd6sy 5,005.31 NAV
< 0.01%
44764 855.31 NAV
26 n11ZqTApspkKqJ9hrQ8cuuKn2giPMK3oGP 5,005.04 NAV
< 0.01%
84993 255.05 NAV
27 mrEsq2xXB35M4hBWuePbPj8N1NFLoTiWkP 5,002.24 NAV
< 0.01%
43095 252.25 NAV
28 n31MdKVPm7wDd6PjQWjffMKMEQvvUWQ7Ru 5,001.83 NAV
< 0.01%
45170 251.84 NAV
29 n1QRdnRpuHqYfrredPwox8nPjH9XqfbpyV 5,001.78 NAV
< 0.01%
44278 251.78 NAV
30 mvLU633h9ftobAGrD4UuseKz4KjBthmFcC 5,000.04 NAV
< 0.01%
708 5,000.04 NAV
31 mm7N9mRty3tzZjhbfyQNKUzQnMuzbffGG9 4,029.07 NAV
< 0.01%
62569 154.07 NAV
32 n31dToapEXrAjgDg14r8kEgo9UgDyA2mo9 4,004.37 NAV
< 0.01%
79851 254.37 NAV
33 mm7daKjwQ6GUZb6K4JX63SYACpibkxH76U 4,002.2 NAV
< 0.01%
43911 202.21 NAV
34 msiQ9rYdKXpE8gisaPpPo3kvy7SSTC5DCe 4,001.41 NAV
< 0.01%
42595 251.41 NAV
35 msf99fDjMzUd3NxT2rVbHqRgtfeoufUXj4 3,991.01 NAV
< 0.01%
62569 201.01 NAV
36 myxEnuR5jXLrc5ML22JvceBeyVvdKQm3bV 3,987.57 NAV
< 0.01%
62564 252.57 NAV
37 miaLZ8mecd5978ovLearqZXjsmPLs7rEBC 3,003.19 NAV
< 0.01%
44791 103.19 NAV
38 mhPJxgyAFB9M2JE8LhKa2jVZFjKp5DHhzW 3,002.64 NAV
< 0.01%
43954 52.64 NAV
39 mwLRBnyEihod7Yopgg9FW8cWz1PBMkjhu1 2,450 NAV
< 0.01%
40233 2,500 NAV
40 n3Xsio3Bck1kyxfLay2rwD85ToaEDT7xxU 2,002.65 NAV
< 0.01%
44749 252.65 NAV
41 mszixKQZQhzZGNtA8QsEvfRYPsg9FdGuH7 1,943.69 NAV
< 0.01%
12153 0 NAV
42 mtunPp1XnEqGYNNwq2KDW8MLcqc9ox8P2z 1,942.59 NAV
< 0.01%
12098 0 NAV
43 n2crriifieVRS4wGgy76FDi67VKqkZYjEN 1,938.57 NAV
< 0.01%
11607 0 NAV
44 mxLK8qyRLDAU9EEYr52PT51fEg75Xwyy67 1,750 NAV
< 0.01%
87402 2,000 NAV
45 n3Hjj73FS3rcuEYMDXpbj9Rv99Rx4VGUUk 1,720.68 NAV
< 0.01%
12162 0 NAV
46 msgMXESV61KHxeRBNyj63yv4PFC9pjJ1Zn 1,600 NAV
< 0.01%
87402 2,000 NAV
47 moxwtb7VKHgCSVwjTwjDwUzRk2NekBucYW 1,599.55 NAV
< 0.01%
88469 0.7 NAV
48 mzDS8BwQ5faLBWrZgeMg1YRGEkmWkFvdah 1,565.65 NAV
< 0.01%
12253 0 NAV
49 n2sGsNB4H7GZrggYtKpwPGpXawrHrv1Pjs 1,562.69 NAV
< 0.01%
86207 0 NAV
50 mpQS52C7JS6Wuzm7W33fmh14Ri3sqcrNaE 1,562.69 NAV
< 0.01%
86207 0 NAV
51 n4RQEtVTXuuyryhJNdzNaAw1xrzeY79WMg 1,484.29 NAV
< 0.01%
87719 0.43 NAV
52 mhc8DSvq7JombDGzTz2nrUmdZFBUHrNyAs 1,405.78 NAV
< 0.01%
88426 0.57 NAV
53 mjW59B4Ysu65KSkxPsq1tG7fiYix2cTWeC 646.54 NAV
< 0.01%
88476 0.28 NAV
54 mhborhWYAKSLP91Dsmk7mSUPMyPupH492o 250.08 NAV
< 0.01%
42251 250.08 NAV
55 mqkEfqNmgBuntLL8MKnmNSv5udsv5dRuHY 204.26 NAV
< 0.01%
88492 0.03 NAV
56 n1c8L5tctrmu3sGYzMs7Ln7TdyKSo9bfbm 200.16 NAV
< 0.01%
38430 200.16 NAV
57 myjuiLoLEQLMSXbkM4TGfbQz65J3CJhWcw 200.15 NAV
< 0.01%
41348 200.15 NAV
58 n4HLHFFtdxQxgeA7EBCv6RfuCn1L8PG1Eh 200.14 NAV
< 0.01%
43504 200.14 NAV
59 n1xv8eePoAMeLEUJMPV7rgdhmhYbZg3f6G 200.13 NAV
< 0.01%
44075 200.13 NAV
60 n4GdnKCiuhM59E2U5n2Ci5Apcoaz1pxqRw 200.11 NAV
< 0.01%
40876 200.11 NAV
61 mxo7k9GWWHZWbCem26npHwcLhAAcfY9rR3 200 NAV
< 0.01%
35995 200 NAV
62 n4SY5ggMvHxVv52zR5uYDU3DnrquxoT7Gy 200 NAV
< 0.01%
35580 200 NAV
63 mv5DrCqhYCjhzVD3DnDiMf2uYTWQFmyujx 200 NAV
< 0.01%
35475 200 NAV
64 mvKJcjfroX6ZzYkQLZzwcrmjCgD32hNCWY 200 NAV
< 0.01%
35370 200 NAV
65 mxePPdKfpT2E6Dy4aExckxjW5jBR3VcGBG 200 NAV
< 0.01%
35356 200 NAV
66 n3QoJrwUmFTh4jDswLV9FLJFJTub9cJ7J1 200 NAV
< 0.01%
35329 200 NAV
67 myc5kZF9Ky8tReqrViUGQ3TxUTiGN5G12k 200 NAV
< 0.01%
34668 200 NAV
68 mxwrxw6Muoz1T7YeL8UfpzPzrzST8Uide9 200 NAV
< 0.01%
34531 200 NAV
69 myGdpqeR26apbvBXSaTeCehpisN9FCzTmL 200 NAV
< 0.01%
34475 200 NAV
70 mzQoH99KHJsHGaLrSyx7eqrAUXeFrLHvKY 200 NAV
< 0.01%
32986 200 NAV
71 n3eMDSgA77uAXjep43oHXUqbVAEYWwDjEQ 200 NAV
< 0.01%
32483 200 NAV
72 mzCWzrAXp43yzG2uUcPuA3JcCTk2iZxSn3 200 NAV
< 0.01%
32120 200 NAV
73 n3gbkhZfg8BtBwumE1648EYHzBsbYDHzpk 200 NAV
< 0.01%
32081 200 NAV
74 mzkL76yYvXa5fnGbTLtEidhzC32hJYMydE 200 NAV
< 0.01%
31181 200 NAV
75 n2KZWtA6kmYLUsY6XhtQ6ZiPYAciLyhJ82 200 NAV
< 0.01%
31122 200 NAV
76 mxdXS7xzCEfmd5zK6grdj5F1DNtFDRRCkx 200 NAV
< 0.01%
30724 200 NAV
77 mzeJg71PEXU26XZaDTpsfxe5fTCAWbvCy4 200 NAV
< 0.01%
30561 200 NAV
78 n1Rg8WS77givuu9tNpzvYkPJEUiKsa65pF 200 NAV
< 0.01%
29916 200 NAV
79 n4FgSssAUVjzacH6fBsNTfTYqED7pextAo 200 NAV
< 0.01%
29876 200 NAV
80 n1votdHNu7xF7rEZfRpdCDwH8bsUNmp7m1 200 NAV
< 0.01%
29301 200 NAV
81 n4oXaFkGy4r6FM5qhoH3oHckiRrr8NBoPo 200 NAV
< 0.01%
29060 200 NAV
82 mzQGtPJu8WEUj8FXhuUsanjtG8vSqneV3Z 200 NAV
< 0.01%
28543 200 NAV
83 n23Y36oNG9UPGxkB67aKp7pfF8UB8zgb1r 200 NAV
< 0.01%
28296 200 NAV
84 mwmsFu5ZKrWMXgguS7rbgLTxZPYHSJomDf 200 NAV
< 0.01%
28243 200 NAV
85 myBx13fh13WvAaz51hGjQEX3ZaJVMSarRE 200 NAV
< 0.01%
28216 200 NAV
86 mzpiTPhgVRnfdjwtYRZmXYGkdtZJWzFo3K 200 NAV
< 0.01%
26844 200 NAV
87 my8KVzUaeamBzhAwGJgou8DJpgzeYCZYt9 200 NAV
< 0.01%
26768 200 NAV
88 mz9Nc3qF9K98Gd26uDBhbDV9GKnfRzDe7N 200 NAV
< 0.01%
26682 200 NAV
89 n3ywevtAT3quSNcsm1gvXwDhr4XZKPvGpF 200 NAV
< 0.01%
25747 200 NAV
90 n1SrB3Z9anbCjt6Eqq3Qam6KHF5cfX8wwD 200 NAV
< 0.01%
25733 200 NAV
91 n1srQ9SMkmxL8Vr3AQDE64R5cLdaRVU4NZ 200 NAV
< 0.01%
24689 200 NAV
92 mzL6FEmrccUUVMAugTodXzkTTN7tyCqBpv 200 NAV
< 0.01%
24564 200 NAV
93 mxGa58ghG9x9seuH4Rxdjvx4J2zT8rV4EK 200 NAV
< 0.01%
23866 200 NAV
94 n31uxSYMvydN1s9x8a6ppBrsMq1cYwe1GB 200 NAV
< 0.01%
23842 200 NAV
95 mwpHXJmpi39QCpikM9xEFDttm1Ld3jR3tV 200 NAV
< 0.01%
23131 200 NAV
96 n4NgnXKN4q8E4edomHkBvFnxHsMzHDMWeD 200 NAV
< 0.01%
22682 200 NAV
97 n4WAmM7ot1CupapkKRL8n8NNT4uVRPUXds 200 NAV
< 0.01%
22524 200 NAV
98 n41irAcZ2E9K7EVAZaSNetetGohy2VNcvR 200 NAV
< 0.01%
20745 200 NAV
99 n4R1vv9S3oxjwr5CNZqUVHsS3AZMWerUHy 200 NAV
< 0.01%
19082 200 NAV
100 mwdd4bHUwyMrAoV42q3f69znDUmQdgAwGB 154.78 NAV
< 0.01%
88491 0.03 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % holding