You are currently exploring blocks on the test net

Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 mq8MptT5BnzgFaQDpgvmMmEMjKNCqYjdRC 42,431,730.59 NAV 13890 59,868,341.48 NAV
2 mi2gA9yviEAP2qN2m2Mr3vkd7Y1fuw8gam 3,976,751.79 NAV 38911 214 NAV
3 mi33if9gxtunH7PbMfLJmjU8zsK9zwBGPg 3,397,630.07 NAV 25456 2,866.02 NAV
4 mwWU4WW6nDDJtHP6dNpAJFUNE2ThbdkGhD 2,513,491.94 NAV 52578 19,748.07 NAV
5 mqT25TQr1r9tdyEzzbhw1GBk2VkUVm3NfK 2,512,125.3 NAV 52576 19,596.06 NAV
6 mktCym3pZdFxzkHfUtunSapMXkEYfHewtP 2,001,712.01 NAV 15949 1,712.01 NAV
7 miZGKvLATpLNBxTjHMT31Ez8FbcNJ7e6WW 1,249,762.81 NAV 15948 984.01 NAV
8 mffADeadYEg2DxLKLKxUF6nPw6gsBZ7cWT 1,000,180 NAV 39435 180 NAV
9 mnmRiJdbxmW86nsUNFwSNUu9Lj2ZGH9Dwi 335,710.88 NAV 13783 122 NAV
10 mjkrgUGdkdHgCxvEhzYvZNMWaQik6uL3PT 312,769.87 NAV 15913 268 NAV
11 n1NLQhpTH9X5B1MdG96fk51LM932Hq4mNT 104,069.98 NAV 13887 38 NAV
12 n2kpauN1wZx5CDGFjXMtAsKmucbxFz7wgD 49,259.9 NAV 11787 53,422 NAV
13 mphLCXYRoPAE8mkyKadm9cagaGUYCHHvUg 22,462.21 NAV 38761 0  Nav
14 mnhWAmzaqMEvntePx9XoaXfJKCpFYdfTkY 19,553.25 NAV 15075 22 NAV
15 mvBfnAfqZjX9RXSveJEeyuc8S1ZzKNDkS7 9,769.61 NAV 2327 2 NAV
16 mtneXWgzgipKwhe35m1QCUrXpTHnL5vJYV 4,884.82 NAV 2391 2 NAV
17 mtRdMrADFJ381vXK5ciW3ENvSX7fPhVskN 2,445.41 NAV 7921 4 NAV
18 n2rki5zruJxyL2WYBvayVkkpoG8C9XWmPb 2,309.25 NAV 51136 16 NAV
19 mrm1NK8wokkF5RTxKwarJ81qnHHbY5CXHS 2,297.25 NAV 47886 4 NAV
20 n4YUeX8pb39hrYL3w3dLeacmMWH7Jcs3YF 2,293.25 NAV 50297 0  Nav
21 mpYVs9YZvRmkN15bMtZSEZG5guzetyXuLQ 1,224.7 NAV 14227 2 NAV
22 mk5DmBynsacxVNVS2uibJ47htDtWpHJFyt 1,222.7 NAV 25516 0  Nav
23 mopnxJWN5BKkD8T1z1ZwPASyzwpZRRBbq2 1,222.69 NAV 2456 2 NAV
24 mqNJXD7S17mkh42x5KX3Cs1Uz4jCytBh7w 1,222.69 NAV 25449 0  Nav
25 mpU4r4KYJfqsy2xoXLYE3KBKoN9xyj6rRj 1,222.47 NAV 24851 0  Nav
26 mzd61ocdinqbxhEhTqTnDm7mXoH1Qev7Dx 1,222.45 NAV 14132 0  Nav
27 mjfUeAQjmkQnCo58qqZtfBW8p3agQuwUND 1,162.62 NAV 49178 16 NAV
28 mvL4QX7Byb8AwAEtMmQTm4uNomn9SGSFmH 1,151.5 NAV 2190 0  Nav
29 n3AbwPphoQonErbQs2TX1zYqBppbux68vy 1,150.63 NAV 49647 4 NAV
30 mqrJwKeJantYPAKQS1Y1fg9ThZ8u8yyUqF 1,019.64 NAV 52022 20 NAV
31 n2c7qLrBy3ka6QEiwoFE8yV8itDE8pJPct 1,006 NAV 50406 6 NAV
32 mgGT9KoqC1NiHiY7Go7TwTQXgakYsTrRoc 897.8 NAV 35864 0  Nav
33 mgQWwoA9dYxTAkF3UNxP6pmaTbqYPfybLL 722.63 NAV 13325 0  Nav
34 n25iyeszmQ3TMdcsaaFo3koGTEBMeHDJ9E 551.62 NAV 50360 4 NAV
35 n2VwjhGGe43vWdNC5HXsV4EkYvjyL78esu 10 NAV 35848 0  Nav
36 mkwrpTxHPw4xvbuzEqoDAcMKMavU4fMwZn 0.41861300 NAV 5735 0  Nav
37 n2tdUbptTd6p3ik38duda4j5XYk1Qt8fkV 0  Nav 2192 0  Nav
38 mqFn8xqXwRzuveYHfnRYyT4CxrAjWrqdNf 0  Nav 2805 0  Nav
39 mtsqYEZ1t9WXQznfpmCKfLySGWanhnKqp6 0  Nav 2809 0  Nav
40 mzmUeEx7YwnZ7uuvPmRyMEdCAjQjKvEBup 0  Nav 2824 0  Nav
41 mfeB8UZ4npyeqTftprqBKDTPv2ewmiV7qW 0  Nav 2830 0  Nav
42 mfkV1CedignksgfowHHRUeDtgoHwjFeCuR 0  Nav 2838 0  Nav
43 mgUTmnQMBrV8QXgzJakjD2YyUrAqPEhvVa 0  Nav 2841 0  Nav
44 mmmJJ14c2PrWviPe3FhZH9y1mhExQU4rTo 0  Nav 2850 0  Nav
45 myL8PbxwxMafEHekwiCtmEF7YK7vYU3rSF 0  Nav 2855 0  Nav
46 mjEaatifKnm6qvohbpY9Q9vMo1dUEw8qVw 0  Nav 2865 0  Nav
47 mne32W4bbF478FodxyPgWHLEuYj7JXN6v8 0  Nav 2872 0  Nav
48 mtRUuaQs5wiAgmw3CVktyXuNpgxKBTeENH 0  Nav 2880 0  Nav
49 mrgBPYhVuTecG6WzoBz2qGqW5KKdw5b5tS 0  Nav 2887 0  Nav
50 mnHgdSTmYvh9Y96iTmjVoaEASPvU3YgNH7 0  Nav 2896 0  Nav
51 mgLGwjHjJ7Vj3GH47wRz3Xv8mCXA5oveJb 0  Nav 2701 0  Nav
52 n4WwGZ4fSUh7WFxDGonwfvN1HzgCkbWJjZ 0  Nav 2707 0  Nav
53 mqWnnL9e26Nbw71QgpNem6cx558GrTQ5kG 0  Nav 2718 0  Nav
54 mjNAHFN9AyWCX41dajKWk2UtkwV9o44jkW 0  Nav 2744 0  Nav
55 mjhcSGauaW6Pz5Kew5JpEcZgFXf7CSHg23 0  Nav 2753 0  Nav
56 mqph4PxcV4tCm4u14d9dbAwgaBCXF1vkQt 0  Nav 2761 0  Nav
57 mtjL48a7VphQSVZEU6LPgnAizo77HM7cjC 0  Nav 2775 0  Nav
58 mxAp5iu82eE4YCod8iaJ8nGGRdSnEHWSep 0  Nav 2785 0  Nav
59 mtbfc1wxG1kRWf9kqAv2vcCgveDqWuZpmk 0  Nav 2790 0  Nav
60 mofHQAP8LC4uK3X9DMbZnPfRigAGxVz5o2 0  Nav 3112 0  Nav
61 mhBABHYK6M4iKn5s2P94sCBUD1UqrGM9UW 0  Nav 3122 0  Nav
62 mooxe2CbbLAyFtZXyUvgCEentCFLEx9j6p 0  Nav 3127 0  Nav
63 mxHkHJzo9W2KRdhCcm3hFhYjdfxW41ffwk 0  Nav 3132 0  Nav
64 mwD6h44oZuRwwYxAvzppgr2JxH8V88w4gz 0  Nav 3142 0  Nav
65 mwvBTx65zKeHdcvKUZFxe2LME5Sh4hrtca 0  Nav 3146 0  Nav
66 mhYphHP7gVDeKmKoVqFk6gx9UqcVuDuHyF 0  Nav 3154 0  Nav
67 muL7tXGU7VvpprBkzu3iCM8zHv27xnwcHX 0  Nav 3164 0  Nav
68 mkGXhC347jajyUfDSSwPny3dUuKwPyqp9E 0  Nav 3174 0  Nav
69 mkDqBRWu32btmADrt3RoBajcUCep8yfaje 0  Nav 3189 0  Nav
70 n4oXnNXJMWZ3yKoh8r2DMvfGNnFGSQr3U2 0  Nav 3197 0  Nav
71 mtvYyaVDpewgRzJheTTEeDJbgPSBL16m3E 0  Nav 3213 0  Nav
72 mh5ufN6a7yrQHdJ2VQwWhprHBVVFgu1DFj 0  Nav 3216 0  Nav
73 mon3J2zCkDmeUFAMRYTJi3b1NJqNdMYkay 0  Nav 3222 0  Nav
74 mzLVndUjRUgqAKktrkpxQ11uwwbAcTL3wN 0  Nav 3226 0  Nav
75 mrZzEsStkxQsAXYdvwJ28Jg4xmxekQzVDX 0  Nav 3237 0  Nav
76 miLPQM61PKzQvZJdT3hZEG9ucfJ1VYKeRG 0  Nav 3244 0  Nav
77 mjEW8a88VfWUNbu4JovquXqbR8doKAK5cC 0  Nav 3251 0  Nav
78 mxr5J7xRBhEuXjDMQo4jyrFsqQx1UYh7LK 0  Nav 3265 0  Nav
79 mwM1T4SZoa3vf7wDBENnQKommCRdHAXwHq 0  Nav 3281 0  Nav
80 n1bDhxk6ugFrcwash9bjgScRKQGhx6rp37 0  Nav 3287 0  Nav
81 mo9qB7mN56xtmNzcKGZdyUEwWrUYFwnVJg 0  Nav 3298 0  Nav
82 mi64AF9i8QRGXzweDVWjPgFe8SbNBzBNwx 0  Nav 3501 0  Nav
83 mkSs9nckuv3TZUdrBq8p7ziYgBVjJna1uT 0  Nav 3507 0  Nav
84 muFSTqwcZUe7J2f99X5mVXrPp35c5Ez7By 0  Nav 3513 0  Nav
85 mywVXiHGPFNMMHDBPSDMU5QQ4ZGiZwpYVB 0  Nav 3520 0  Nav
86 moKP3QhdEsNSMHBBHh47ckvM3gYWSovCxb 0  Nav 3526 0  Nav
87 mycwpNrBVzQdMjMs3JTw4ZZyDkobYmFBBc 0  Nav 3541 0  Nav
88 n31pf4iMvcMQhL7PpaVvMj4CprMjEcTYfH 0  Nav 3557 0  Nav
89 minFKBVomEXtZ1EE8RCdYHbadFU3qpji47 0  Nav 3564 0  Nav
90 mo3RFrhwWcV5zpwBPmouHXBCJyevwcE7hR 0  Nav 3572 0  Nav
91 mjerxeYHPz57zWtKCTENtx5ERA7cP1VehN 0  Nav 3578 0  Nav
92 mn1tYaxrCntTHgRxsCZfy2CqEFhbHfA9Dx 0  Nav 3586 0  Nav
93 mqpYpN4DMc5pr1g5yaM9KjopoiCVrxDDCs 0  Nav 3592 0  Nav
94 mxd9mXKdxqJLCRiUbhEpJUJVBy8LGHH7qQ 0  Nav 3599 0  Nav
95 mn48vu6o7CJEEaetynRtAEgKxbNTbgzywj 0  Nav 3615 0  Nav
96 mtD1Rd5oyXTYam4wThsxvnMJY8WV7v1aDj 0  Nav 3628 0  Nav
97 n1cbEfEk4pFomWytC8PsVU1hNneujm1BZN 0  Nav 3634 0  Nav
98 my4wWc93PEKkT15CmMo48HjRUdxkXKrLT9 0  Nav 3641 0  Nav
99 mkNsUx6ku8ft52iPzMiwpL5GnH1BBCtjVr 0  Nav 3648 0  Nav
100 mkmoK75yxLejxNS5Nohi7DWWrruoEqTCkX 0  Nav 3654 0  Nav

Wealth Distribution

Top Balance % Holding