You are currently exploring blocks on the test net

Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block
1 mjtLFU3p3QCuoVthu3Fk9vmkd9fxiCxZMX Spendable
Stakable
Voting Weight
57,744,179.96 Nav
57,744,179.96 Nav
57,744,179.96 Nav
31913
2 mzqXASWebuBZnEoyS7g6YxTQ98BrtidWGR Spendable
Stakable
Voting Weight
838,096.02 Nav
838,096.02 Nav
838,096.02 Nav
31891
3 moYhHicevMjhFRAFfw1UA1hYe2YArGV2LX Spendable
Stakable
Voting Weight
701,261.01 Nav
701,261.01 Nav
701,261.01 Nav
31662
4 mtzGDzLu6DqptUh2PfZZvDTqnu1Lp86wmN Spendable
Stakable
Voting Weight
200,145.5 Nav
200,145.5 Nav
200,145.5 Nav
31903
5 mxSzFpaVyTdX3YVquc2q1o7jpT14uMaTNm Spendable
Stakable
Voting Weight
103,078.11 Nav
103,078.11 Nav
103,078.11 Nav
31444
6 moQ5Px5zzH91LV6yPwfxeAD6JBvf1L5BA3 Spendable
Stakable
Voting Weight
50,213.08 Nav
50,213.08 Nav
50,213.08 Nav
17517
7 miBupKExnk1zgVjR2XkYsLRoKhvRNs78wT Spendable
Stakable
Voting Weight
49,011 Nav
49,011 Nav
49,011 Nav
30471
8 mtzceFP326rDnqL4sy2fnN3av6rqawHCd6 Spendable
Stakable
Voting Weight
49,008 Nav
49,008 Nav
49,008 Nav
29689
9 mhpTVRXaKZ5br1KGab4ZW95U3v3e3efMsK Spendable
Stakable
Voting Weight
48,701 Nav
48,701 Nav
48,701 Nav
17249
10 mibD73vVTFi24e1euFRXpiwC5b2zNvQgtJ Spendable
Stakable
Voting Weight
44,436.82 Nav
44,436.82 Nav
44,436.82 Nav
31470
11 mgRsRowucRGQLCbjJ3cmnfR6xbYx2SsLKd Spendable
Stakable
Voting Weight
41,124.98 Nav
41,124.98 Nav
41,124.98 Nav
31793
12 mnuZ8e1S3tzvrWhV4E7jKLFDmfZ747eHns Spendable
Stakable
Voting Weight
16,963.89 Nav
16,963.89 Nav
16,963.89 Nav
27709
13 mjdi2hkenmrMuYUVv7wT3CWyhhQGnyoUAE Spendable
Stakable
Voting Weight
10,000 Nav
0 Nav
0 Nav
7982
14 n2hzx9RwxD7giDSRSbvhaCFjEoukcoa7Ze Spendable
Stakable
Voting Weight
9,497.91 Nav
9,497.91 Nav
9,497.91 Nav
19065
15 mwDqe8uMa3aCpR5cQRprXitZp5rK2wJ1Lq Spendable
Stakable
Voting Weight
8,722.97 Nav
8,722.97 Nav
8,722.97 Nav
31792
16 n2fBjQWYQfHWpHLLpey36QheQNcTRpkTRS Spendable
Stakable
Voting Weight
5,753.97 Nav
5,753.97 Nav
5,753.97 Nav
9980
17 msTMgC2E9adFJhrjzWJGq6Vd5Xw8xmYbeW Spendable
Stakable
Voting Weight
5,248.96 Nav
5,248.96 Nav
5,248.96 Nav
7797
18 mjX5Mpqhn2XYyXKdKdLYVZmCjSsZjXgFT1 Spendable
Stakable
Voting Weight
2,000 Nav
2,000 Nav
2,000 Nav
2812
19 myQMANyfLYXWkRrmrX72FGhDn8ha3WYVcg Spendable
Stakable
Voting Weight
1,010 Nav
1,010 Nav
1,010 Nav
24910
20 mivQZAP3pDKa9zph2GpivdVohodRhFxjqR Spendable
Stakable
Voting Weight
990 Nav
990 Nav
990 Nav
22841
21 mg3ZYctYdqKfWxNqczVLkLHXDw6EsAU2Nt Spendable
Stakable
Voting Weight
216.19 Nav
216.19 Nav
216.19 Nav
9126
22 mrJBDYTxeG1dQwCpPb47KKMWXr6WVAEA2C Spendable
Stakable
Voting Weight
200 Nav
200 Nav
200 Nav
19660
23 ms3nHbvLwp8mTXHyS8tankZEXaqdoEr6wr Spendable
Stakable
Voting Weight
99.94 Nav
99.94 Nav
99.94 Nav
3723
24 moNTdsV74pwKrWxo6bH2ypf5ZDc2j3rT1S Spendable
Stakable
Voting Weight
96.99 Nav
96.99 Nav
96.99 Nav
19660
25 mtXpYh6hUuo1fZaWmka13BYCSAWbLdY31J Spendable
Stakable
Voting Weight
46.07 Nav
46.07 Nav
46.07 Nav
19174
26 mxeeDcaYMqStjuniap3nzLVExFSU6XN9bN Spendable
Stakable
Voting Weight
27 Nav
27 Nav
27 Nav
3036
27 mp3QFF4tb9x473foVrGgcyp43TjDbTrGCc Spendable
Stakable
Voting Weight
19.98 Nav
19.98 Nav
19.98 Nav
16147
28 mwBvQYXDqWuYcJPxLrdEdziPej2v7q4MaB Spendable
Stakable
Voting Weight
10.04 Nav
10.04 Nav
10.04 Nav
9115
29 n2YMRwvJyAL2CVPo6XBQZtyzcKYty7i1w8 Spendable
Stakable
Voting Weight
10.04 Nav
10.04 Nav
10.04 Nav
9115
30 mstBHvL83TqRbNbqhDrd51W3ETYD9WXrG4 Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
9126
31 mfmErdHgnbcem3nRCgbNZbZwzWMY2Gp43w Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
11955
32 mso51dhQVB8bQVAhQywDUM6TJXJWbS3TuM Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
11998
33 miMiVhhwWq7qSYvWH2gFds3CsanNPJUPKT Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
22841
34 mkJQChbFeSCWRFAfzKZPv6cN3DQGREZ4Vw Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
24859
35 n1PWHKWNrdWpGC4VG2qqUemPL3FLnezKtj Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
31012
36 n1L5NLnd36XFuBY1bYG2obKYnq8Xb9V8fV Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
31013
37 msxzni9FGUpVnSSqaHKS7ftVwqyHtqEKKz Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
22565
38 n4LA8SN594ZeRfp8HgDsU218CFu8DHKTy5 Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
22565
39 mvnTaUbMKmvnpUx8n1iekqwx6UvAC42B3Z Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
24890
40 mpo6ReamyqDJJMXgFL3qdFc5FwfKLyE91g Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
24858
41 mkFpGreD7g5nNfsRqhG6YadWG8LdRghPGB Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
30973
42 mhPgnDu2jhBDBP14GthPNuVNqmTDoMp1iK Spendable
Stakable
Voting Weight
10 Nav
10 Nav
10 Nav
31800
43 mqAmpshr8o9cWC14nFxt6tv4H8u7FdHPaX Spendable
Stakable
Voting Weight
9.98 Nav
9.98 Nav
9.98 Nav
3086
44 mpSwjmoQgwX2tMMX2N6Ag1YGJiwfEyp9zz Spendable
Stakable
Voting Weight
9.98 Nav
9.98 Nav
9.98 Nav
5642
45 n4hfeAHc9GZWrpkFbC3yRkJjya6V5Z2bE2 Spendable
Stakable
Voting Weight
9.98 Nav
9.98 Nav
9.98 Nav
2587
46 mn3W1EHkeeCSbjXKxdorX78fhpw6jD2Ryx Spendable
Stakable
Voting Weight
9.94 Nav
9.94 Nav
9.94 Nav
16405
47 mxbc5Y9jdUzerAnrGboWVPBNJ5a52F9DC5 Spendable
Stakable
Voting Weight
9.94 Nav
9.94 Nav
9.94 Nav
3035
48 mj7qDjh3gZahABtHkW6P5kvbuG9RG5rg2x Spendable
Stakable
Voting Weight
9.91 Nav
9.91 Nav
9.91 Nav
11998
49 mr26KAf7Y5xNhKG5CPb1bj6CDibxDbJVBt Spendable
Stakable
Voting Weight
9.88 Nav
9.88 Nav
9.88 Nav
22523
50 n2bUoBzoXXUf7qTmnS9JsMJxMcbzp2cYf7 Spendable
Stakable
Voting Weight
9.84 Nav
9.84 Nav
9.84 Nav
3489
51 mhUZxdQRsDM9W23Ta28zYKBQBD85QbKfn8 Spendable
Stakable
Voting Weight
9.16 Nav
9.16 Nav
9.16 Nav
11955
52 n1juTgJUCtJfByEZ3MR3RhtWyZQwSRoSLL Spendable
Stakable
Voting Weight
8.4 Nav
8.4 Nav
8.4 Nav
9115
53 mfxhSfpb9uwpqgvAV3uV45WjthnSTrN2Qr Spendable
Stakable
Voting Weight
8.02 Nav
8.02 Nav
8.02 Nav
9115
54 mxuSt5JR8hp4CT2zhRCWFPDGR1W7Tu4Sse Spendable
Stakable
Voting Weight
5 Nav
5 Nav
5 Nav
31801
55 mi6DVRyCzoEDxY8kBhfo2472Xhy72Hq9XW Spendable
Stakable
Voting Weight
4.99 Nav
4.99 Nav
4.99 Nav
3002
56 mnYXVf4KXLYSFmK1GHDg2Z4n2vCGbXq5RV Spendable
Stakable
Voting Weight
1 Nav
1 Nav
1 Nav
31800
57 mpiaY9o357fz5YtPC33Fef3mjLYqzFxyMZ Spendable
Stakable
Voting Weight
0.98000000 Nav
0.98000000 Nav
0.98000000 Nav
5902
58 mhvgWnNR9jKY4TRd61P6gbCY6Gbvp3xvA3 Spendable
Stakable
Voting Weight
0.94000000 Nav
0.94000000 Nav
0.94000000 Nav
3623
59 mn3Ac4fN69wDv121qoicrScePS6PGkgqBW Spendable
Stakable
Voting Weight
0.43999050 Nav
0.43999050 Nav
0.43999050 Nav
31798
60 mwSpTza9rRndqfYBJFB62AFy7ukH8mPSM5 Spendable
Stakable
Voting Weight
0.40357850 Nav
0.40357850 Nav
0.40357850 Nav
11963
61 mih64DSfZcbGLfNrmpYYboehxpHjhgBuio Spendable
Stakable
Voting Weight
0.00100000 Nav
0.00100000 Nav
0.00100000 Nav
16405
62 mwKbvwzxFiU4cMxf85qvib5ZGBxh8Jj6dg Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
2305
63 n1m7oLfw16KVTQm5nUR3b9EkEFkcxD5cjd Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
2303
64 mi1vbHajxiNKv83CpSutgP4mMacNkWABKg Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
2391
65 mfdEzU4LdbjaLEE1opqLV2Z3YbTmvZfXvs Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
2388
66 mhtvUNbKxzxWtT12eqye8KGCcji52Xo3qK Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3507
67 n1dT8M5wRtycQPkT7KZfHKmeqZRzERuqPo Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3503
68 n4qwqvWJ3QZWg1p6hAGVFE7nnZyNZkwAZt Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3502
69 muihgkVU8ZkY3kvK4hPW7foYoujPwJyM8b Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3686
70 n1PAEwmjwYc3XySKPKrXr3nPv6eipqA8Qj Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3650
71 mnE4iXnSjWiJ9uYrtMvpeMUcBWpryhSydT Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3623
72 mnELTqmfe3mUeqvp1i7okXzXqAyCAd4mdr Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3148
73 msktvfe8N6fZpyx6yq1dkjoisRTw7azQmD Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3138
74 n1oppXsqXGHXAVs8B4WB1drbV6fLjVauWQ Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3136
75 mjdqzSTVssgBhE4crRVYB3TPFQcqMsz2NL Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3707
76 msYigxCwQpXEvq9JMykwLrnRYNCfVLifbh Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3723
77 n2LcPfZXMYnkGVztqU2Lf3Wi9Qao7N9F6u Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
3489
78 mxrtWwfbk4PX9ypCbbBiFMtorXwE78G3EF Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
8002
79 n2vpLRVcTvAufQFMZhwoqX7acr7vzM9CMG Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
8005
80 mrvRSAyYikb9QgSxf1FzHQ3QDJT4x1qiEo Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
8137
81 mreNPGgTDYWPqmhy5LhHmnKZqVg1qN6nJd Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
9149
82 mk1dBqrU7LCMXSog9obNs9N7zp8kg5gSq4 Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
9126
83 mfmUomgH9hHMfo5TfF9ENtCNC7HZLiFt5U Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11961
84 n3iC4iZ15XXoptXvhQxPVkjZhGTrQFx4Hv Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11979
85 n2EKVrjGf5Ku6NWCuWiEBZrrC3LKXgDyNW Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11960
86 mwSYXzKjfXCL9npkiJk6PuEMyFxYpUzMT6 Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11977
87 mgComidSQv7Bk7hyJPJmVbzuK22m23GXy3 Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11963
88 moXG8eoDe7EwBB8bVzNqsqhViEnKyx2Fds Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11978
89 mzN3LRzAUyyCEGcvkymcGpRXY4pQsjs9ge Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11963
90 mscwFDYtAga5G9Ws4k9W59JUa8oVwngfDB Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11963
91 mwAr9u1YgDRu3jvQnkxKWd3Nqoj7fdfx7K Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11981
92 mpu57vQvy6GvTS3mo7XstjC6zNyYVxECTN Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
11963
93 n4FDYbpywnfpQjn2DUJ8aAGDDtJTQ3zjPR Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
12026
94 myh9v1iuVNwPLAD9aCRVdmEswvi6qBebpX Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
12008
95 mi6R2BaEadxiZxi27mjcqpduYrZNYEezrC Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
12027
96 muYGdRbBNEFfcCGCvJSrXecFsnTwT4VX5g Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
12076
97 mz3JupZ5sShinDcDpiWU5bTTdb2Y8qGim9 Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
12010
98 n4TqQPrwdMYaxva9d3ieQrJmuKPZfxy3ar Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
12027
99 mis8PAFfDz1n4k8xEX6MBeK3nwEJgRpfGE Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
16436
100 n3ffXeuBSfbaY8xVVLuhzNmKCHAfzJcV7W Spendable
Stakable
Voting Weight
0 Nav
0 Nav
0 Nav
16416

Wealth Distribution

Top Balance % Holding