You are currently exploring blocks on the test net

Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 mj7fibVRBZeV2SRY7msWiwgKo472bFwJsB 44,700,028.5 NAV
74.64%
3065 30 NAV
2 mtDe39byy9eJB8aa3VwyN5mbec8d865hkP 11,137,523.62 NAV
18.59%
3062 24 NAV
3 n3jPfgEMBV1YU8LxnRYJJNaYJBs7CoQbRF 2,679,380.91 NAV
4.47%
6569 6 NAV
4 mkVeepa9CGvVjK2kLtNCogDqw8gMF4SvQo 693,126.96 NAV
1.15%
6743 0 NAV
5 mxN5E9pAZaLVWkm2ejcDLXPEZHXfRHSZqM 100,006 NAV
0.16%
1458 6 NAV
6 mvqQoHoiMZKaazA1RRPoNKu8ttCqvXWMh5 100,002 NAV
0.16%
7262 2 NAV
7 mgkmu3DaDPBB4FsNBcZ7rSX1NQpcMCxETF 100,002 NAV
0.16%
2472 2 NAV
8 n2vRdCZgsbqTjHzXDu4xnwydbcj3bDYUKf 50,000 NAV
0.08%
6569 0 NAV
9 mw4E5KNKqmbx6WPjoykKMPjzYf2XuKHXRj 26,209 NAV
0.04%
6736 1,212 NAV
10 mthYnreU9yBzRrELZ7VHbhZFSoeWDQSzLG 6,293.5 NAV
0.01%
6772 144.01 NAV
11 mhgw4cF5yhCtreRqRVvBJDnCqmWnB6zTXC 3,784.5 NAV
< 0.01%
3053 70 NAV
12 mpXPhyQ2NwG6KTPrWxvo3LxMmnhkjKabsV 2,566 NAV
< 0.01%
3066 16 NAV
13 ms6uoCBHKMtZkt4Tky4rfLDTQTQMmxatnb 2,502 NAV
< 0.01%
1718 2 NAV
14 moyYE9bFxKk6zZp1A81rViv72m8gnjf9VS 2,500 NAV
< 0.01%
1303 0 NAV
15 mmqskRkBvWJ3LNGU2BiF1sUKA6hPJDNNfL 2,150 NAV
< 0.01%
6772 0 NAV
16 mfvfCZVRc7c5vJ8cFq6iV3Y1Ucd5eyGzwv 468 NAV
< 0.01%
3058 60 NAV
17 mspD6G3Mvwe9rqhGpu7pKFkx3SmTYJrcPk 100 NAV
< 0.01%
6739 0 NAV
18 mz8xDdAqnuKYoCE6zw7SWMRymqoYfRWN5K 100 NAV
< 0.01%
6732 0 NAV
19 n3o4GGaZbp7eJhzgY1GtyzuEhXDXCsN8Lx 54 NAV
< 0.01%
1759 4 NAV
20 mrCoPghtLigm4AMdjHL94eVk4qrvfHqPnz 52 NAV
< 0.01%
1717 2 NAV
21 mfdMYPAaX4ZF7XPnHR8H8zesMv85F9abdz 51.99 NAV
< 0.01%
1720 2 NAV
22 muV51o25yrAyNZ1cNP2rf4PHRfBD8fKq4R 50 NAV
< 0.01%
6731 0 NAV
23 mzZAjzz8g6GtQczwksj4UZUH1f54gJ8HLP 50 NAV
< 0.01%
6729 0 NAV
24 mqixrmJ17MgFx2aXYcTuWaweFPW4BbaXDF 40 NAV
< 0.01%
6772 0 NAV
25 mjtaxFj1LapsYiHkAPdVCeBvjbTXBPcu99 9.5 NAV
< 0.01%
6772 0 NAV
26 mfhuYXF1eQycjRRBJafm7N7BzBnWLwdPz1 5 NAV
< 0.01%
6733 2 NAV
27 mfXodvGbuB1yr27NF5SwwDRsk3t3mQuSjY 0.5 NAV
< 0.01%
2965 0 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding