You are currently exploring blocks on the test net

Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 mm8kDpY2F94LVgtt1c2K42Sju4r3jCEC7U 43,782,869.13 NAV
98144 5,758,900.5 NAV
2 miVt5R3WCzwdkEpzKseDWjW6wac3rv3DEg 3,494,889.39 NAV
98121 477,848.51 NAV
3 n1vfadrpMMRfaut2ZcxUPECiWGjY39YnCY 3,458,959.13 NAV
98132 455,841.09 NAV
4 mwxDtJTt92m7aTBeLcLLwH7E6dQvFTdA5P 2,995,820 NAV
53650 0 NAV
5 mw3fNXcHwWykW4GBRvxNVfYMEDFc7BaL4Z 1,498,473.57 NAV
98039 175,460.92 NAV
6 mucnyuaRADus6RzUBEdZvAV75wn1RBwqiQ 1,495,000.99 NAV
53650 2 NAV
7 mo9E7j7a5XnNUe1Ez2iSpWxHWuKbrUHyFT 1,489,301.01 NAV
53700 0 NAV
8 mpC2XxWWyVhyLi1wYgGQeHWARdKrrp1Y6N 1,000,000 NAV
53360 0 NAV
9 mn5TD9GGa5BoS4YtrXq662Y1ywhiTK9zks 999,750 NAV
53358 0 NAV
10 mgdudWqRhk3CQb4ygynX8tyUGy73DoSw3Y 618,256.02 NAV
98103 118,256.02 NAV
11 n1kCKw158BNopc3aynmuDCKhzMJhJwitWV 518,085.78 NAV
95225 68,086.78 NAV
12 miYsDa84Ym35THGyykc5txiiboKB1m4vtq 444,574.67 NAV
40863 2,392 NAV
13 muEDeT324w5uJw75aDcQoqMG3ywCaHhMpf 332,059.75 NAV
62108 897.31 NAV
14 my431xQ1H18w7nxTKxtt5PiU6Di11pb4J6 275,406.25 NAV
62340 3,447.86 NAV
15 mzw1wWu4ocA1DbPGBKygEZuMr8EvHJ99nT 200,008 NAV
18528 8 NAV
16 myL3YhewZ6pbvGw7X91UpTEugpbh6GQSsC 100,000 NAV
18825 0 NAV
17 mx9vP4usEnR6w82A35wrrWrCpsB1m4W81c 49,279 NAV
40415 278 NAV
18 mwfRghPUagC6TMc9QXny4cVpQHVbutQhMd 35,450 NAV
50294 36,400 NAV
19 n45SWBb3JJTRX9uV6vYbSdZMU8Dc9P9WKh 27,706.15 NAV
93399 2,705.15 NAV
20 n3jdPUS8pqPraWVbM9kfQNPd2wiJdh5bBp 11,300 NAV
50892 0 NAV
21 mqnjnHQzxLPFZdUdXSKos977XcD86N8uXC 8,851.9 NAV
93764 15,792.65 NAV
22 mxVgyXpkExH8VzbyTa7mULakPYn2H6U6sj 3,609.61 NAV
54040 59,860,192 NAV
23 n3A8VHYnTDK3efsJk1Wtsk18DzBUCWbVYF 3,152.19 NAV
34082 16 NAV
24 mmetn1DvUnFPbCHbNNqjcroz2U2NMJZfbZ 2,961.93 NAV
36363 12 NAV
25 my3jpSZunnPadogjtPW8Nfpad9eySJERAY 2,561.94 NAV
21387 10 NAV
26 mgbPEkdHHkbS5WFvZ1K2YKyHvbXY6RjKBZ 1,584.09 NAV
10632 14 NAV
27 mghsz58WtEvveeMY8c5FfpErcGLzZsfRPF 1,580.42 NAV
58470 12.32 NAV
28 n1WQk7mfgctjR223PsSkejgsAqUSPAV7Cv 1,580.11 NAV
41407 10 NAV
29 mzXpL1bGbpLgDgL7LqTY5X3F9WkkzyZTX4 1,578.09 NAV
24434 10 NAV
30 mp6uELqk7p3m34Lu4H55nRz1dUxDQJhNsZ 1,570.46 NAV
36939 6 NAV
31 mnjYM2GWBkng1Fj7oRnnNJo77dR378Tcfh 1,475.05 NAV
56538 10.56 NAV
32 mo2Bh9Tdfj5hNHwkywrnxx98fiQ5CaNXTh 1,465.87 NAV
61130 1.38 NAV
33 mm3rADz2UrZiywe6kg1UfgJUThVq6R8pBp 1,465.87 NAV
61297 1.38 NAV
34 mgiiZyY9aEHpXwyx7k7MUSAm8ZcrJ97JvT 1,464.49 NAV
50876 0 NAV
35 mii9nKTnvMQqTWzwAb751vR5FGH5Mxr6Lk 1,367.87 NAV
60379 3.38 NAV
36 mgwvkkSN9W6xtDDoMxN9TofUgRX1hwWjLj 1,366.49 NAV
51261 2 NAV
37 mzjftPvFpaTMvyEpn4dSsbsAiR6EfRb7VW 1,366.49 NAV
52155 2 NAV
38 mfjfJJkucwJECaN4oCKxnpSgxjr824x26w 1,366.49 NAV
52812 2 NAV
39 mwhsj6rWiTQ1oNCHwgREoGfwUNNLVBHNEY 1,364.49 NAV
50874 0 NAV
40 mrKEPaZaiX4f9Aqxj8ttKEkrvusJBsPhr3 1,364.49 NAV
50874 0 NAV
41 miHTuhGs42TCozPNxW3U3N4GWEgAAFW3xV 1,364.49 NAV
50874 0 NAV
42 mvhpBtynvNUnNkpHCWFc9FAAMsmDQAKdai 1,364.49 NAV
50874 0 NAV
43 n3WAiCF6dVGDjqBLmEWs6RYvcyKgS5eCXy 1,364.49 NAV
50874 0 NAV
44 mmbGxePRVUHxXmR9b6R73TTdVwnCpckZHE 1,364.49 NAV
50874 0 NAV
45 msPkYPs7YPT7uu5nNVxkMbRK4wvvwnWjLW 1,364.49 NAV
50874 0 NAV
46 mtxatDFSyUdz7zzvGSzLV1rV9gWjR2ykwU 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
47 mz6qwW5hHyofyBypeX6WiXfZdqcWEWMiJZ 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
48 mpiv2KJWkje7Y4d9AbWFFE67GM56y28JM1 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
49 mwV8wtJeK2ZjabirRWJFmrzuGEf8FXtWmh 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
50 mprmW5iHhGVDaQgpvMab3sYBp7Z4gzXVTK 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
51 n1z3UUv8xsJtQK6D2aM93T2AJYgU6nGYKr 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
52 mytpfPTkVn6KiiqZZZmMMPQaHa3BMmQunJ 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
53 mog6mw6wJWS824Y3YdyJSFBJZbXCu3AHcm 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
54 n2Cdt1xgJwp8BeyQrc2B4CZ1HsBXGSZSb5 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
55 mfi1yJQL2WH2MBhCJrGqsftpovzbBz1NP5 1,364.49 NAV
50875 0 NAV
56 mpEyras59axoRgj2zvUxEdTqBpXCaauDrb 1,364.49 NAV
50876 0 NAV
57 muZ1dwVRmN34jvN2LTTaEajqpjVZgtGSY7 1,364.49 NAV
50876 0 NAV
58 mhDMRYh2gE1nVCgebRGQhztzda18BPuRZr 1,364.49 NAV
50876 0 NAV
59 mhry2uuA8FFxSqGN1gErLX8w9PqZXcSxKR 1,284.41 NAV
58508 0 NAV
60 mxRf5rxuuhak66WTDZG2mFAffqC62CmHo9 1,284.41 NAV
58116 0 NAV
61 n3rfRLHNwi4MNsYxtEv2KHQLNWionaHuyb 1,273.41 NAV
54381 0 NAV
62 mfzZ61z7hndZvZyVmkkkdyLLL6sLyoHp24 1,273.41 NAV
54514 0 NAV
63 mz1zHzaTZP7W53ruuHdhhzWpCcUkTj3VLV 1,266.49 NAV
51578 2 NAV
64 mk6Tu5HacvhoMLohxbf9pVrhg4qBt7MGmZ 1,265.87 NAV
61532 1.38 NAV
65 mkLwLchgQX7ebMhpb43mRpwxW6prhcQdrt 1,265.87 NAV
61289 1.38 NAV
66 mp9PTVf9y55v9XEJbqP4qeVTnrWJAuixmN 1,264.49 NAV
50874 0 NAV
67 my5L39Y2z6fy4Xs3zfj8EzZqYLVFZDZxmW 1,264.49 NAV
50874 0 NAV
68 mpsMzG1kS5S4TR3JSgUMu18n6hoebt9wVz 1,264.49 NAV
50874 0 NAV
69 mhXFdrTWoJ3er3F4fcpREnFq19qjG85mLn 1,264.49 NAV
50874 0 NAV
70 n2Px527qEY5kUymQNw782nRGowEVTEeSqi 1,264.49 NAV
50874 0 NAV
71 mjwn6jE8pRgPSVtmX1kBSAxVw7U7zpi7ek 1,264.49 NAV
50874 0 NAV
72 muRQiGrXoMK53XAoLEtcCX3TUKVFo4Wi73 1,264.49 NAV
50874 0 NAV
73 msP39efbxHuk3meyQm6BRqUCoiyx4BBiWw 1,264.49 NAV
50875 0 NAV
74 mkCfv5aEKhUUD63xMvw8cHR1RC5FKa3HrE 1,264.49 NAV
50875 0 NAV
75 moeUPRa25ryCj3RHVDrzEQaP3gmVt2f8ex 1,264.49 NAV
50875 0 NAV
76 mfxYmarrvCKT7kcups24mDbQ7qcUr2zviR 1,264.49 NAV
50875 0 NAV
77 mftniw58Lvw9zNZ9tuq1GTTjw2AufBSuRf 1,264.49 NAV
50875 0 NAV
78 n42YaKLedNoecJYjZY6FtYcUetB8bbaKJa 1,264.49 NAV
50875 0 NAV
79 mqpFjWMc4dJ1dyDjTDgkNsgDgeLYTJhSFf 1,223.41 NAV
54480 0 NAV
80 mn7UQ69Cs22fZGAnTBYbffJyfHheK28ajf 1,223.41 NAV
54151 0 NAV
81 myg6BbvDi5fgvHLHmDJyUjWdj4ap4BWDag 1,207.2 NAV
54040 0 NAV
82 msxtc4GM2WDjswoMyxt5BHof6TL33PJz5G 1,203.41 NAV
55659 0 NAV
83 mq75geSVNDsSef1N8kH6qDhqckuAkrV1zQ 1,203.41 NAV
55700 0 NAV
84 mmJYoy7rdHTVFonW2DWRxJBtnnFJCwDAoH 1,203.41 NAV
55753 0 NAV
85 mqvZqrcXb2RCFCt1vTV3E5Tz21tZzLp1eN 1,173.41 NAV
54279 0 NAV
86 mzPYzG5JZVvtNGTcUuHVyDYqgA4XQWpDnQ 1,173.41 NAV
54283 0 NAV
87 my4izg2XTvgxvE6MbLqdKHESkRU6gj6MPg 1,155.2 NAV
53988 0 NAV
88 mpweVSQhjWpTaWSgb1FtSnEpQz2spChRRT 1,155.2 NAV
53969 0 NAV
89 mmSsKws7X5qR4mgQ2joDhGtKTAguHhx6rB 1,153.2 NAV
53873 0 NAV
90 muSuTsTynrEwcYdaU1jZoeVKiz6AicshsU 1,151.21 NAV
53858 0 NAV
91 moC6xLNd5LE4xwib4N5vRhQzUQQzDHHUnm 1,123.41 NAV
54284 0 NAV
92 mxrDxhzVwW1twTinqLzzcnSWQybVd71zG1 1,123.41 NAV
54288 0 NAV
93 mp4kGMEKqikiwKPjiJYRbd3vzq4NsLAWRj 1,123.41 NAV
54179 0 NAV
94 n1iUW1r8nTPi9M3Hug8gmsftzX4VKTsLQp 1,100.41 NAV
59249 0 NAV
95 mkKmn4tCnDC17MLPfXT6GhwUfmuFLcWxLx 1,100.41 NAV
60886 0 NAV
96 mipJbEiP6Yq2uodoyqsQpfHuH88YqXF8a9 1,073.41 NAV
54229 0 NAV
97 myDcWvQNk594EMrwUMRKxfy7vdk7MpJwPP 1,073.41 NAV
54381 0 NAV
98 mvVuKj12oqyK1rf89jmZSGuctHhKaznzFx 1,073.41 NAV
54474 0 NAV
99 mtQpANftC1qYkGay38hhvwQSgQcVUHLhwL 1,055.2 NAV
53917 0 NAV
100 mouMDrnRyGFCvm9MAiNmcnoEzXuJ2E5dGx 1,055.2 NAV
53993 0 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding