You are currently exploring blocks on the test net

Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 mq9QisNzQ9q7CdvEZQvhf5pTGjxSGDxHVf 56,355,443.81 NAV
inf%
182636 205,015.82 NAV
2 mvnraZNKGSMdtD8KWJxvUEsvD4Ts7ZvtKC 395,731.16 NAV
inf%
182380 17,025.52 NAV
3 mxbiReoxzAB7c5SVye35q2tdKJF9biS71c 299,990.03 NAV
inf%
100245 8 NAV
4 mzj1putA8hVr5YwQ4fFFxS32Egop1ffekx 257,307.78 NAV
inf%
28793 7,307.78 NAV
5 msuPiYRNRVBQMywetx2z6jxBpnGSuFUWHZ 167,768.89 NAV
inf%
182604 67,768.89 NAV
6 mnExvnVfXQUoRqcrY4jNa9RYtu6fG3rnd8 102,604.25 NAV
inf%
13801 3,504.07 NAV
7 n1CXgUf3Z82RqKighFgM6s3uo785da9uiy 55,428 NAV
inf%
181783 178 NAV
8 mgDWtn3DVEPWwzDGXZksaTms6XfgHUCkey 50,032.05 NAV
inf%
37281 32.05 NAV
9 mrox4ZXweJuGXjGe6sr913Y86FZsSQNK4g 29,893.29 NAV
inf%
145872 4,059.38 NAV
10 mgMWseZUPpKmF7Fq9v1q4sbgvEwproZ6ma 28,303.05 NAV
inf%
98431 1,172.11 NAV
11 n1MdDjaxQ3muoUF7pWwU1e126b3yrZFmSd 20,100 NAV
inf%
177632 100 NAV
12 mqJnPgN2Crg4wpkTiqMwYoqdW2PpMAXWUt 15,853.61 NAV
inf%
181092 6,699.16 NAV
13 mkwzCM6DxXw63kKFYZ3eEsmKWkHyy1VB3K 14,064 NAV
inf%
180982 64 NAV
14 mweg2pSPJ4E972TGcsHfWSYpVPiApP7U6o 11,154.9 NAV
inf%
52370 42.02 NAV
15 mopH2XSxsRxqUJLXRrmJmdKtrArqzwBLwd 11,153.11 NAV
inf%
52374 52.03 NAV
16 mvHFYgvuMVZQaHxsUGE9TUxvzjtFdxaUJD 11,153.1 NAV
inf%
52370 52.03 NAV
17 mjj9Gnc2kUXZwkHcDGr2918byuPN2FdwP2 11,152.88 NAV
inf%
52370 40.02 NAV
18 mrWTw2S1tcbYk3NaPJE9RaTUXNbCmG9BrJ 11,152.26 NAV
inf%
52370 46.03 NAV
19 mhXFbSfPkXZLXQbsdyD8tb2ZPmwE74od1s 11,148.52 NAV
inf%
52414 48.02 NAV
20 mfmVtw3YimfqgUm6Q6agsHUCQRc7a3ayc6 11,147.16 NAV
inf%
52380 46.01 NAV
21 miQoBfE5TDgegvMdYYXiHiFWywBL1Fi6QQ 11,138.41 NAV
inf%
52370 44.01 NAV
22 n2bQoEYNfSfAcT751ho4NvQdj2SJDUv5p1 11,138.24 NAV
inf%
52378 32.01 NAV
23 mj6ogoFZumQ85U1zxf3hRoEL64x6tASkrh 9,260.16 NAV
inf%
28521 550.05 NAV
24 mk4HrC7C8rgV7xEEXUSDGox3hBVD2KCVk6 5,157.41 NAV
inf%
42395 0 NAV
25 mvQXqY2b3QuwRTJCvwZPm2JZjF4MQRwCiU 3,039.27 NAV
inf%
41985 14 NAV
26 mj8RAXmwzd4QUc4YSG2vk5xxvfaSc9UAtw 2,709.03 NAV
inf%
42581 18.03 NAV
27 mjob4wEJroKAdboLfQ1TYWoBnurfhXMVGV 2,687.22 NAV
inf%
30204 0 NAV
28 mopJPHqfy5KkxY4nnajmKinBSi9LnCtUUx 2,368.71 NAV
inf%
30308 0 NAV
29 mwEZ7tdTcp5XyYGzAYM7hGCrJztFzij4zn 2,018.78 NAV
inf%
30234 0 NAV
30 mzoxbSwqQLYeVaGSo1aAzRwunrpaePMeYW 2,018.76 NAV
inf%
30258 0 NAV
31 mpQDid45f12hpFqM9uKhs3DScwqbQ6vHB1 1,915.66 NAV
inf%
42410 0 NAV
32 mfatELY3Y8QLps219JjLVZLMucRvrtBkid 1,910.56 NAV
inf%
42410 0 NAV
33 mmHbRcqv1XBtB6qkqAfPMyci2ceANjYd3J 1,817.65 NAV
inf%
180631 688.39 NAV
34 my32XN5kTHJJeSJth1dkCzrz4QGErFfsLr 1,572.48 NAV
inf%
41751 8 NAV
35 mirk5h6DUyVAG1AER4r96DmZbB1iRZcVo4 1,570.5 NAV
inf%
98431 0 NAV
36 msgFxtkAzC1J8zB1BU6NWyNfM3QrR5CJpm 1,570.5 NAV
inf%
98428 0 NAV
37 mog6Uzktzdq8hDzJqXJk6qH6r53YCJJyCg 1,570.49 NAV
inf%
98423 0 NAV
38 n3HEgZCweBLcHTgqXitgTAGwzc5LJqEygZ 1,570.48 NAV
inf%
98421 0 NAV
39 mmq8G58MQJPmUE5rJL5swF7dtcmKEimQjm 1,568.5 NAV
inf%
98416 0 NAV
40 mxdAoHNU8N2ANVXJeaKhSrKw3cL9WBrJYx 1,568.5 NAV
inf%
98414 0 NAV
41 mu2pFqLzqv52HzsK3AaHxoLHv2M3iBAog9 1,568.5 NAV
inf%
98413 0 NAV
42 mnpKaGLvaDrBziQ5LCiRdjA9MdTibEnUKT 1,568.49 NAV
inf%
98406 0 NAV
43 mgrhSESS7vbkiHtMyRC8zGiVL38pFm3VSx 1,568.49 NAV
inf%
98403 0 NAV
44 mvNigsgW81gEMEznQxUAK8Efx4yU3NRRkb 1,568.48 NAV
inf%
98393 0 NAV
45 mgfguRQ3EDdixxNnDiHeczJn4eApTeSVes 1,566.51 NAV
inf%
98388 0 NAV
46 n16VSU1pUhGrTNQ22EVZebNEakjEdxoovA 1,566.5 NAV
inf%
98386 0 NAV
47 mrtBGXMji8AMKc1gdZJQa6gvvtNo3e67xd 1,566.49 NAV
inf%
98385 0 NAV
48 n2nB3ToqBeuBGPePc3GgxgBNUjkHowQge8 1,564.49 NAV
inf%
98382 0 NAV
49 mvhG2KWuvf5cSTba9q8CmLWnCr4ak3VugA 1,564.47 NAV
inf%
98375 0 NAV
50 mmRkhpvcUozKvdMng9WP31ztwDyim5Ug7b 1,516.52 NAV
inf%
42410 0 NAV
51 moQ8XNNaMmMewJFJyNz1yzE7M7Y6DXEFPG 1,511.3 NAV
inf%
42406 0 NAV
52 n4cuuLquEvzviYxtVBqEEPhfCSC974Lnv6 1,467.49 NAV
inf%
42407 0 NAV
53 miDnSEnPxQganC6aZ1Np3cWiux1PBR6APx 1,445.18 NAV
inf%
78296 76 NAV
54 mkWmKYjSNKvTXRBC4QrchX6eRhk7pzQ8PE 1,427.18 NAV
inf%
78518 58 NAV
55 myUHyueNaJcAKNRKNudXcdjcvujKzZDxV9 1,203.93 NAV
inf%
25217 14.04 NAV
56 moUpY7169nje6tCaLBFapjcjaHgeawrVG1 1,180.41 NAV
inf%
34436 8.08 NAV
57 n3P3yY625w86rWs7ENVA5YpKMFxw846DkK 1,020.07 NAV
inf%
42407 0 NAV
58 mfmBTWusphm4eWGRnkE9hrhShVz9vKBVcL 999.93 NAV
inf%
42405 0 NAV
59 mrxmjkUhCVyKNMe1JfFBcX36cPGvMBUreW 984 NAV
inf%
181100 6 NAV
60 mhB53SuSuobNWTYAtN3eMsK9FqF9n9BJCZ 974 NAV
inf%
176861 2 NAV
61 mjvvsbL4LDKDrvseieFgQZyxh8WH9xqGm5 953 NAV
inf%
153206 2 NAV
62 mhrXLNzWeSNHtxPBThCKb57rc3uQjfMSHD 950 NAV
inf%
157639 6 NAV
63 mnkCGPxF9C2XPiNq3rpAcqUaErTuYki5i6 946 NAV
inf%
113636 4 NAV
64 mpGVbWvzb2q7kdH41UWJeqT3t793G1nKTw 945.3 NAV
inf%
37234 6.03 NAV
65 moZ7ovUHtsH8Sw2ux9m47A5H98NAkWsh9s 940.46 NAV
inf%
42406 0 NAV
66 n3jdPUS8pqPraWVbM9kfQNPd2wiJdh5bBp 939 NAV
inf%
138546 6 NAV
67 mqR1iiqSFJjY38Fkpy3qR1cyns7iop88DR 932 NAV
inf%
137427 6 NAV
68 mgMCHdQVtki5VFoRYS3Vftz8nkvqcGg1H2 929 NAV
inf%
177093 2 NAV
69 mjhBB4G69GxcKBzYcM2ikbmmYyEKa8SCgH 927.74 NAV
inf%
13078 24.08 NAV
70 moBmSxtmCugAN6BtyVZLocuVGWGoaQioA4 920 NAV
inf%
166073 10 NAV
71 n2mXgRzy2rTiBxhFsANFTzFvwgxXwtQEyY 912 NAV
inf%
167489 4 NAV
72 mkBwGvh2K2xN8kdJJvc4fhTgQiwM7skLJz 898 NAV
inf%
128728 4 NAV
73 n3x7QQizqdbTSn4QtnBLuyNYNGqU3i9KTG 896.17 NAV
inf%
42405 0 NAV
74 n2nygqjxntbk4RymppnvWW8nw7Dv5GsJXb 887 NAV
inf%
157261 4 NAV
75 mqMAGDWiJLU6wkBtmetJ7jMqCFkNSU3zdg 866 NAV
inf%
90513 2 NAV
76 mvykQEYoTRwzUxHzaqhBUPX1kHv3ciNGhv 865 NAV
inf%
82747 2 NAV
77 mmLhEq7gGjS9eDH4NHtDN6CTzqns1cQAqy 862 NAV
inf%
140478 10 NAV
78 mkLApa4mCGc2F7vSZHk1y7jvQDMPewLPra 857 NAV
inf%
151112 2 NAV
79 mz31vrzj5RUmFn7CJXcmJ6D7KVeScijJYr 855 NAV
inf%
97415 2 NAV
80 muVwgaYZQyk7HZKjtfFyA5tLhR4CthFTTD 847 NAV
inf%
135262 6 NAV
81 mo1VSfiKV9qfC6QYDWWrGhUo16XEb42Nui 847 NAV
inf%
159651 2 NAV
82 n4CHQ1cUVARipCUbLrEXwqEk3SPQdKXJwn 846 NAV
inf%
137140 2 NAV
83 n1JToYySbAheJq5UXpyzMzXcewQBkQEEQj 839 NAV
inf%
30966 0 NAV
84 mmYfyxaHfRRNoYyYpLRUQVP67jpkUXHmGe 836 NAV
inf%
29886 0 NAV
85 n1sESphoPrXfsRAZtGFjN8W8iakbfBJsr9 827 NAV
inf%
158008 6 NAV
86 mjcbK4Mp6jBQUj58Gq112RcitJfKo4sjiz 817 NAV
inf%
153043 6 NAV
87 mmFwnVNDFPR2Lzd3S1kqoXukHEnUBNLNkb 815.78 NAV
inf%
35574 4.04 NAV
88 mgyCsF36FVncAV4YyBj3e3Y5Ku238cavtz 815 NAV
inf%
120350 4 NAV
89 mfoG2cDnMfeYCtUqDngkTsAy5w8Knj196C 808.77 NAV
inf%
38693 20.12 NAV
90 msnY2bmKroa1u6e137MuHgLwyj9Yc7mr5R 799 NAV
inf%
94152 2 NAV
91 myhjVfsWZ9pSL5n885Bo29vQ8KdaCUitFA 798 NAV
inf%
86042 4 NAV
92 miHuYMmrp36AAYNJnfGtiAJCG9vXodLZAu 797 NAV
inf%
30246 0 NAV
93 mhY4PWHpjtgEdheQpvrvYup7QxEZVu9LA6 796 NAV
inf%
94970 2 NAV
94 mg9GrBcXFE2KEEkgWCFREosvTmi6j1pSd3 793 NAV
inf%
116544 6 NAV
95 moq6LihDXKqwYAFdaErZnPF49NLTbR6dAT 792 NAV
inf%
111262 2 NAV
96 mvnYejjEi19zgb4cFJLu3Aky7UJwmxhDit 789.05 NAV
inf%
42410 0 NAV
97 n2m66EyzKKkQRXzvx2syEaMPYD954B6qE2 785 NAV
inf%
175584 6 NAV
98 n45oNgPGT8ezJPJLT83nVKVc1aPPedoKRt 781.62 NAV
inf%
42410 0 NAV
99 mfZQtP6S3A4kmgxcA3E9d84gL5cKygMZYc 780.62 NAV
inf%
42407 0 NAV
100 ms8wtqFi5Qk1NPKSAQjaKmv8KGrm88dkGJ 779 NAV
inf%
104896 2 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding